Quy tắc vàng khi đánh trọng âm trong tiếng Anh bạn phải biết

By   Lionel    28/11/2019

Trọng âm là âm tiết khi đọc luôn nhấn mạnh nổi bật tông giọng âm đó lên những âm như vậy là âm có trọng âm.Trong một từ thì có đúng một trọng âm duy nhất.

Khi nghe nhiều người nói tiếng anh chuyên nghiệp, bạn thắc mắc vì sao họ lại có thể nói trầm bổng rất hay. Bí quyết là ở cách đánh trọng âm trong tiếng Anh khi họ nói  đó. Qua bài viết này hoctienganh123.net sẽ giúp các bạn tìm hiểu về quy tắc này nhé.

Quy tắc đánh trọng âm

Thế nào là trọng âm

Để hiểu quy tắc đánh dấu trọng âm trong tiếng Anh thì bạn phải hiểu rõ trọng âm là gì?

Trọng âm là âm tiết khi đọc ta luôn nhấn mạnh nổi bật tông giọng âm đó lên những âm như vậy là âm có trọng âm. Trong một từ thì có đúng một trọng âm duy nhất và trong âm luôn đánh ở nguyên âm mà không phải là phụ âm.Trong cách đọc thì trước trọng âm là dấu (‘). Mình sẽ lấy một số ví dụ cho bạn dễ hiểu nhé: 

Color: /'kʌlər/ - màu sắc

Desert: /ˈdezɚt/ - sa mạc

Record: /rɪˈkɔːrd/ - thành tích

Sunny: /'kʌlər/ - có nắng

History: /'hɪstri/ - lịch sử

Có rất nhiều quy tắc đánh dấu trọng âm trong tiếng Anh nên việc học thuộc cần hiểu và phải dành thời gian để học nhé.

Tham khảo thêm: Tìm hiểu về nguyên âm (nguyên âm đơn và nguyên âm đôi) 

Đối với động từ

- Trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai nếu động từ có hai âm tiết.

Ví dụ: be’gin – bắt đầu, a’gree – đồng ý, for’give – tha thứ,…

- Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nếu là động từ ghép.

Ví dụ: under’stand – không hiểu, be’come – bắt đầu,…

Ta xét trong động từ có ba âm tiết.

- Nếu âm tiết thứ ba kết thúc bằng một phụ âm và là nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ là âm tiết thứ hai của từ.

Ví dụ: en’counter – bắt gặp, de’temine – xác định,…

-  Nếu âm tiết thứ ba có nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc tận cùng bằng nhiều phụ âm thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. 

Ví dụ: ‘exercise – hào hứng, ‘compromise – dàn xếp,…

Đối với loại từ là danh từ

- Trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất nếu từ đó có hai âm tiết.

Ví dụ: ‘sister – chị , ‘office – chức vụ,’table – bàn ,…

- Trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất nếu là danh từ ghép. Ví dụ: ‘greenhouse – nhà kính, ‘doorman – người bảo vệ,…

Ta xét trong danh từ có ba âm tiết. 

- Trọng âm sẽ là âm tiết thứ nhất của từ nếu từ có âm tiết thứ hai chứa âm /ə/ hoặc /i/.

Ví dụ: ‘holiday – kỳ nghỉ, ‘paradise – thiên đường,…

- Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai nếu âm thứ nhất có âm ngắn /ə/ hay /i/ hoặc là âm thứ hai có nguyên âm dài/đôi.

Ví dụ: com’puter – máy tính, ba’nana – quả chuối,…

Tham khảo thêm: Những quy tắc trong ngữ âm tiếng Anh đơn giản, dễ hiểu

Đối với loại từ là tính từ

- Nếu từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất.

Ví dụ: ‘busy – bận, ‘lucky – tốt, ‘careful – giữ gìn,…

- Trong tính từ có ba âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ hai chứ âm /ə/ hay /i/. Ví dụ: ‘happy – vui vẻ,…

- Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai nếu âm thứ nhất có âm ngắn /ə/ hay /i/ hoặc là âm thứ hai có nguyên âm dài/đôi. Ví dụ: im’possible – không thể ,…

Các bạn phải chú ý nhé: cùng là một từ nhưng khi từ đó là loại từ khác nhau như động từ, danh từ, tính từ hoặc trạng từ thì trọng âm cũng được đánh dấu khác nhau nhé. Ví dụ như:

Origin – originality – orginal – nguồn gốc

Compete – competitive – competition – tranh đua

Tiền tố hoặc hậu tố

- Đối với tiền tố thì không nhận trọng âm. Ví dụ:

Re’ly – tin vào

Un’likely – không chắc

Des’troy – phá hủy

Re’cord – thành tích

- Đối với hậu tố có trọng âm rơi vào chính nó: -eer, -ee, -ain, -esque.

Ví dụ:

De’gree – mức độ

Bou’tique – cửa hàng

- Một số trường hợp ngoại lệ như: em’ployee, com’mittee,…

Trọng âm rơi vào âm tiết trước nó nếu hậu tố là: -accy, -ence, -ish, -tion, -sion, -ic, Ví dụ: or’ganic – đất , I’talian, - nước italia,…

- Khi thêm các hậu tố: -able, -en, -er, -or, -ful, -hood, -ing, -less, -ment, -ness, -ous, -ship. Ví dụ như:

Ag’ree - ag’reement – đồng ý

Ex’cite – ex’citing – hào hứng

- Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên nếu từ đó kết thúc bởi: -al, -ate,-cy, -graphy, -gy, -ity, -phy.

Ví dụ như từ:

Pho’tography – nhiếp ảnh gia

Technology – công nghệ

- Âm tiết nào chứa các âm như: our, self, vert, test, sist, vent, tract, tain.

Ví dụ:

Your’self – bản thân 

E’vent – sự kiện 

Tham khảo thêm: Quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Để nói tiếng Anh chuẩn và hay như người bản ngữ thì các bạn hãy nhớ áp dụng thật đúng các quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh mình đã nêu trên đây nhé. Mọi người cần phải ghi nhớ để cải thiện việc nói tiếng Anh của bản thân hơn nhé. Bài viết của mình xin được dừng ở đây. Chúc các bạn thành công nhé.

5/5 (2 bình chọn)