Quy tắc nối âm quan trọng giúp phát âm như người bản ngữ

By   Lionel    12/12/2019

Quy tắc nối âm trong tiếng anh là một phần rất quan trọng giúp bạn có thể nói tiếng anh như người bản ngữ và giúp bạn nghe hiểu một cách tốt hơn.

Quy tắc nối âm trong tiếng anh là một phần rất quan trọng giúp bạn có thể nói tiếng anh như người bản ngữ và giúp bạn nghe hiểu một cách tốt hơn. Chúng ta hãy cùng hoctienganh123.net tìm hiểu một số quy tắc nối âm trong tiếng anh.

Quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Nối phụ âm với nguyên âm

+ Khi một từ kết thúc bằng phụ âm và từ sau đó bắt đầu bằng một nguyên âm, chúng ta phát âm giống như từ thứ hai có bắt đầu bằng một phụ âm vậy.

Ví dụ :+ I love it: sẽ được đọc giống như “I ləvit”

           +hold on: sẽ được đọc liền là “holdon”

+ make up: đọc liền là”makup”

             +May I come in?(tôi có thể vào được chứ?): câu này sẽ được đọc và nối âm giữa từ ‘come’ và từ’in’, thành “comin’

+ six o’clock: chúng ta sẽ đọc liền âm /x/ ở từ ‘six’ với nguyên âm/o/ trong từ “o’clock”

+ What time is it? ( mấy giờ rồi) : chúng ta sẽ nối âm/m/ trong từ “time” với nguyên âm/i/ trong từ “is”, và phụ âm /s/ trong từ ‘is’ với nguyên âm /i/ trong từ ‘it’.

+ Turn off the light (tắt đèn đi): chúng ta sẽ nối âm/n/ của từ ‘turn’ với âm /o/ của từ ‘off’.

Tham khảo thêm: Quy tắc phát âm ed trong tiếng Anh đơn giản

Nối phụ âm với phụ âm

+ Khi phụ âm cuối của từ đầu tiên giống với phụ âm đầu của từ tiếp theo, bạn chỉ cần phát âm một phụ âm

Ví dụ: +want to: chúng ta chỉ phát âm âm/t/ một lần.

+ What time is it? (mấy giờ rồi): từ what time chỉ phát âm âm /t/ một lần.

+ Khi phụ âm cuối của từ đầu tiên ở cùng nhóm phụ âm với từ đầu tiên của từ tiếp theo, chúng ta không phát âm âm cuối của từ đầu tiên mà chỉ phát âm âm tiết đầu tiên của từ thứ hai.

Ví dụ: +black car: chúng ta không phát âm âm “k” ở cuối từ đầu tiên.

Các nhóm phụ âm:

+ Nhóm 1: /p/,/b/,/m/,/f/,/v/.

Ví dụ: +stop moving (dừng di chuyển) :chúng ta k phát âm âm /p/ của từ “stop” mà chỉ phát âm âm/m/ của từ “moving”.

+ five pots: chúng ta chỉ phát âm âm /p/ trong từ “pots” và bỏ qua âm/v/ trong từ “five”.

+ some people: chúng ta phát âm/p/ trong từ ‘people’ và bỏ qua âm /m/ trong từ ‘some’.

+ keep me: chỉ phát âm âm /m/ trong từ ‘me’ và không phát âm âm /p/ trong từ ‘keep’

+ Nhóm 2: /t/,/d/,/s/,/z/,/ t∫/,/dʒ/,/ ∫ /,/ʒ/.

Ví dụ: + Not simple: chúng ta chỉ phát âm âm/s/ trong từ “simple” và bỏ qua âm /t/ ở từ “not”.

+ bad shoe: chúng ta bỏ qua âm /d/ ở từ “bad” và chỉ phát âm âm/∫/ trong từ “shoe”.

+ stand tall: chúng ta phát âm âm/t/ trong từ ‘tall’ và bỏ qua âm /d/ trong từ ‘stand’.

+ Have a good time: “Have a” chúng ta nối âm /v/ với từ ‘a’, “good time” chúng ta chỉ phát âm âm /t/ và bỏ qua âm/d/ ở từ ‘good’.

+ get dress: chúng ta chỉ phát âm âm/d/ ở từ “dress” và k phát âm âm /t/ ở từ ‘get”.

+ Nhóm 3: /k/,/g/,/h/,/ŋ/

Ví dụ:+ sing clearly: chúng ta bỏ qua âm/g/ và chỉ phát âm âm /k/ trong từ “clearly”.

+ Kick high: chúng ta phát âm /h/ ở từ  “high” và bỏ qua âm /k/ở từ “kick”

+ Big house: chúng ta phát âm âm /h/ trong từ ‘house’và không phát âm âm/g/ trong từ ‘house’.

Tham khảo thêm: Cách học phát âm tiếng anh online

Nối nguyên âm với nguyên âm

Khi nối hai từ có âm tiết cuối cùng ở từ đầu tiên và âm đầu tiên của từ thứ hai đều là một nguyên âm thì ta thường không ngắt giữa hai từ mà thường chèn them một phụ âm ví dụ như âm/w/ hoặc âm/j/.

Nếu nguyên âm phía trước là âm tròn miệng như /o/,/a/,/ou/,/au/,/u/, thì chúng ta sẽ chèn thêm âm /w/ vào giữa hai nguyên âm

Ví dụ: +go out: sẽ được đọc là ‘go wout’

+ go on: sẽ được đọc là ‘go won”

+ tương tự cách đọc với go around

+ I can do it: từ do it sẽ được phát âm gần như “do wit”.

+ Who are you? Sẽ được đọc là /Who war ju/

+ Do you know where to eat? Giữa 2 từ “to eat” sẽ thêm âm/w/ đọc là /tu wit/.

Nếu nguyên âm phía trước là âm dài/i/,/ei/,/e/,/ai/ thì chúng ta sẽ thêm âm/j/ vào giữa hai nguyên âm

Ví dụ: I ask: sẽ được đọc là “I jask”. 

Tham khảo thêm: Cách đọc tất cả các nguyên âm trong tiếng Anh

Vậy là bạn đã hiểu hơn về quy tắc nối âm trong tiếng anh. Hãy dành nhiều thời gian hơn để thực hành và nói tiếng anh thành thạo hơn nhé.

5/5 (2 bình chọn)