Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu và ý nghĩa nhất

By   Lionel    28/11/2019

Tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu để chinh phục trái tim của đối phương nhé.

Tình yêu chứa đựng rất nhiều cung bậc cảm xúc, là nguồn cảm hứng bất tận của các loại hình nghệ thuật. Bài viết này chúng ta cùng hoctienganh123.net tìm hiểu những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu để chinh phục trái tim của đối phương nhé.

Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả

1. Những câu nói hay

True love is not worn by time, nor can it changed by circumstances.

=>  Tình yêu thật sự không bị hao mòn qua thời gian, cũng không thể thay đổi bởi hoàn cảnh.

True love is full of enthusiasm, because in the imagination there is always a perfect silhouette whether real or bad.

=> Tình yêu đích thực tràn đầy nhiệt huyết, bởi vì trong trí tưởng tượng luôn có một hình bóng hoàn hảo dù là thật hay xấu.

In this world, everything will grow old, only love is forever young; In this world, all the crafty things, only love remains bright and clear.

=> Ở thế giới này, mọi thứ sẽ già đi, chỉ có tình yêu là trẻ mãi; Trong thế giới này, tất cả những điều xảo quyệt, chỉ có tình yêu vẫn tươi sáng và rõ ràng.

The heart is big enough to tolerate so much affection. The more you give, the more affectionate you fill in your heart.

Trái tim đủ lớn để chịu đựng quá nhiều tình cảm. Bạn càng cho đi, bạn càng lấp đầy tình cảm trong trái tim bạn.

One day I will love you like you love me, one day I will think of you like you think of me, one day I will cry for you like you cry for me, one day I will want you ... but you will not need me .

=> Một ngày anh sẽ yêu em như em yêu anh, một ngày anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh, một ngày anh sẽ khóc vì em như em khóc vì anh, một ngày anh sẽ muốn em…nhưng em sẽ không cần anh nữa.

Tham khảo thêm: Những câu chúc may mắn bằng tiếng Anh

2. Những câu nói ý nghĩa nhất

If you love someone who doesn't love you back, be gentle with yourself because you haven't done any thing wrong. All because of love did not choose to stop at his heart only.

.Nếu bạn yêu một người không yêu bạn, hãy nhẹ nhàng với chính mình vì bạn đã không làm gì sai. Tất cả chỉ vì tình yêu không chọn dừng lại ở trái tim anh.

When he said he didn't love me. I know I have what I need. It is love with him. And he missed someone who loved him, loved him so much!

Khi anh nói không yêu tôi. Em biết mình đã có được thứ mình cần. Điều đó là tình yêu với anh. Còn anh đã bỏ lỡ một người yêu anh, thương anh thật nhiều!

Years of love, I don't regret, I just regret that I loved too much, believed too much. After all, I only have one thing to tell you, we don't owe anyone else, the promise of a happy life, I'll keep it to myself.

Năm tháng yêu anh, em không tiếc, em chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều, đã tin quá nhiều. Sau tất cả, em chỉ còn một điều duy nhất để nói với anh, chúng ta không ai nợ ai nữa, lời hứa về một đời hạnh phúc, em sẽ giữ lại cho riêng mình.

Lifetime love only once is the best. Love too much will become indifferent, break up too much will become a habit, too much lover will often compare. In the end, you will no longer believe in love. In fact, for love, the more pure it will be.
Tình yêu trọn đời chỉ một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều sẽ trở nên thờ ơ, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, quá nhiều người yêu thường sẽ so sánh. Đến cuối cùng, bạn không tin tưởng vào tình yêu nữa. Trong thực tế, đối với tình yêu, nó sẽ càng tinh khiết.

When I saw you, this world stopped so I had enough time to pursue you. Thank you, my love

Khi em nhìn thấy anh, thế giới này đã dừng lại để em có đủ thời gian theo đuổi anh. cảm ơn anh tình yêu của em

Tham khảo thêm: Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng mỗi ngày 


Bài viết trên đã chia sẻ cho chúng ta những câu nói tiếng Anh về tình yêu thật ý nghĩa và thú vị. Hãy chinh phục trái tim người bạn đời của mình bằng những lời nói ngọt ngào và dùng hành động để diễn tả nó. Dù thế nào đi nữa, hãy tin rằng tình yêu đích thực luôn tồn tại xung quanh bạn và luôn chờ đợi bạn.

5/5 (2 bình chọn)