Các cách sử dụng giới từ To trong tiếng Anh bạn cần biết

By   Lionel    27/11/2019

To trong tiếng Anh giữ nhiều vai trò khác nhau, có thể làm một phần của nguyên mẫu động từ, có thể là giới từ. Tìm hiểu về cách sử dụng To qua bài sau.

To trong tiếng Anh giữ nhiều vai trò khác nhau, có thể làm một phần của nguyên mẫu động từ, có thể là giới từ. Các cách sử dụng To trong tiếng Anh sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn, dễ phân biệt và sử dụng nó hiệu quả.

Cách sử dụng To

To được dùng sau động từ nguyên mẫu

Cách sử dụng To trong tiếng Anh đầu tiên là đứng sau các động từ như: have, ought, used, going, be.

 • Have to: Phải làm gì 

Ví dụ: You have to do your homework

          (Bạn phải làm bài tập về về)

 • Ought to: Nên làm gì = Should 

Ví dụ: Lan ought to listen English every day

          =Lan should listen English every day

          (Lan nên nghe tiếng Anh hàng ngày)

 • Used to: Thường làm gì trong quá khứ, nhưng giờ không làm nữa.

Ví dụ: He used to live in American 

          (Anh ta từng sống ở Mỹ) - Bây giờ không còn sống ở Mỹ nữa.

 • Be to V:

            Mang nghĩa dự kiến

Ví dụ: I am to go home in five minutes. 

           (Tôi sẽ về nhà trong 5 phút nữa)

            Mang nghĩa phải 

Ví dụ: You are to hand in your homework, whether you like it or not.

            (Bạn phải nộp bài tập về nhà dù muốn hay không)

            Mang nghĩa được phép

Ví dụ: You are not to go out without the permission of the teacher

           (Bạn không được phép ra ngoài nếu không có sự cho phép của cô giáo)

            Mang nghĩa để

Ví dụ: The top priority of companies is to generate profits 

           (Mục tiêu hàng đầu của các công ty là để tạo ra lợi nhuận)

Tham khảo thêm: Cấu trúc Used to và cách sử dụng Used to trong tiếng Anh

To được dùng sau các động từ sau để tránh sự lặp lại

Sau các động từ: hate, hope, would like, intend, mean, try, want.

Ví dụ:  Did you buy coffee?

           No, i want to (buy some) but the store was closed.

          (Cậu có mua được cà phê không

            Không, tớ muốn mua một ít nhưng cửa hàng đóng cửa rồi)

           Would you like some orange juice?

            Yes, I’d like to 

            (Bạn có muốn uống một chút nước cam không

             Có, tôi muốn uống một chút)

            Did you pass the exam?

            No, I tried to pass (the exam) but I failed 

            (Bạn có vượt qua bài kiểm tra không?

             Không, tôi đã cố gắng nhưng lại thất bại)

To được dùng sau động từ hoặc giới từ, sau to là danh từ/ danh động từ hoặc đại từ.

 • Look forward to : Trông mong điều gì

Ví dụ: I’m looking forward to next month

          (Tôi đang mong chờ đến tháng sau)

 • Be used to: Đã quen với cái gì

Ví dụ: I am used to bad things. 

          (Tôi đã quen với những điều tồi tệ)

 • Get used to + V-ng/N : Quen với cái gì

Ví dụ: I got used to watching TV on my free time

          (Tôi đã quen với việc xem tivi lúc rảnh)

Tham khảo thêm: Cấu trúc In order to

Phân biệt cách dùng To và For

Cách sử dụng To trong tiếng Anh có thể rất dễ bị nhầm với For. Vậy cách phân biệt chúng như thế nào để đạt điểm ngữ pháp tuyệt đối? Câu trả lời sẽ có ngay phần dưới đây.

 • Cách dùng To

Dùng To khi muốn nói về sự vận động một cách rõ ràng có phương hướng.

Ví dụ: He walk to the window 

           (Anh ấy bước đến bên cửa sổ)

          There was a small bag on the table to the left of the doorway

          (Có một chiếc túi nhỏ nằm trên bàn bên trái cửa ra vào)

 • Cách dùng For

 • Dùng For khi diễn tả một người (một vật) mang lại lợi ích cho một người (hay một vật) khác.

Ví dụ:  She left a message for you

            (Cô ấy để lại lời nhắn cho bạn)

            This basic English course for beginners.

             (Khóa học tiếng Anh căn bản này dành cho những người mới bắt đầu)

 • Dùng For để nêu nguyên nhân cho sự việc đã,đang và sẽ diễn ra

Ví dụ: I have bought a gift for her birthday

           (Tôi vừa mua một món quà cho sinh nhật của cô ấy)

           I have to prepare the documents for the meeting.

            (Tôi phải chuẩn bị giấy tờ cho cuộc họp)

Tham khảo thêm: Phân biệt as, because, since, for và cách dùng

Trong bài viết này hoctienganh123.net đã nêu ra các cách sử dụng To trong tiếng Anh giúp bạn không bị nhầm lẫn giữa các cấu trúc. Ngoài ra, còn giúp bạn phân biệt giữa To và For thế nào cho đúng.

Để tránh nhầm lẫn và đạt điểm tối đa về mảng kiến thức này, cố gắng luyện tập hàng ngày để có kết quả tốt nhất. Chúc các bạn học tốt.

5/5 (2 bình chọn)