Hướng dẫn cách sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh thế nào?

By   Lionel    31/10/2019

Tân ngữ đi sau động từ (hoặc liên từ, giới từ), thường chỉ người hoặc vật chịu sự tác động của động từ (liên từ, giới từ) đứng trước nó trong câu.

“Tân ngữ” là một cụm từ quen thuộc với bất kể ai học Tiếng Anh từ cơ bản cho đến nâng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm, chức năng, cấu trúc và cách sử dụng tân ngữ trong câu. Hy vọng bài viết dưới đây sẽ đem đến cho các bạn một cách nhìn tổng quát nhất.

Tân ngữ trong tiếng Anh là gì?

Tân ngữ là gì?

Tân ngữ  đi sau động từ (hoặc liên từ, giới từ), thường chỉ người hoặc vật chịu sự tác động của động từ (liên từ, giới từ) đứng trước nó trong câu.

Thông thường tân ngữ sẽ đứng ngay sau động từ và giới từ. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, tân ngữ được đảo lên đầu câu hoặc nằm ở cuối câu tùy thuộc vào ngụ ý nhấn mạnh của người nói hoặc viết. 

Tân ngữ trong tiếng anh là Object, thường được kí hiệu ngắn gọn là O khi xác định các thành phần của câu. Tân ngữ có thể là một danh từ, cụm danh từ, mệnh đề hoặc một đại từ nhân xưng.

Tham khảo thêm: Liên từ là gì?

Phân loại tân ngữ

Tân ngữ của giới từ (Prepositional Object) : 

Là những từ hoặc cụm từ đứng phía sau giới từ trong câu (The noun that follows a preposition is called a Prepositional Object)

Vd: The book  on  the table is blue.

                        prep  O

       The convention invites contributions from anyone having research interest in the field.                                    Prep O

Tham khảo thêm: Các cách sử dụng giới từ To trong tiếng Anh

Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp 

Tân ngữ của động từ gồm có 2 loại sau đây:

  • Tân ngữ trực tiếp (Direct Object – Od) Là người hoặc vật mà bị tác động  trực tiếp bởi hành động (động từ) trong câu

  • Tân ngữ gián tiếp (Indirect Object - Oi): Là người hoặc vật nhận hành động đó

  • Câu xuất hiện các động từ như give, send, provide, lend, buy, say, tell … thường có cả hai loại tân ngữ trong một câu.

  • Thông thường trong câu có 2 tân ngữ mà giữa các tân ngữ đó không có giới từ nào đi kèm, thì tân ngữ gián tiếp sẽ đứng trước tân ngữ trực tiếp 

Vd: We will send the clients an email about the upcoming event 

                                            V           Oi Od

 

Hành động ở đây chính là gửi email ???? Email là tân ngữ trực tiếp

Email được gửi đến cho Clients (khách hàng) ???? Clients là tân ngữ gián tiếp

  • Nếu giữa hai tân ngữ có kèm giới từ, thì thường tân ngữ trực tiếp sẽ đứng trước tân ngữ gián tiếp.

Vd: He  bought  the car  for  me

                V         Od Prep Oi

Tân ngữ thật và tân ngữ giả

Trong một số trường hợp tân ngữ thật là một cụm danh từ hoặc một mệnh đề dài, ta thường sử dụng tân ngữ giả đứng phía trước để thay thế cho cả cụm hoặc mệnh đề đó

Vd: The CEO has made   it   clear that  he is not going to change his mind.

                                         V      O giả                             O thật

 

Một số chú ý liên quan đến tân ngữ

Nội động từ và ngoại động từ

Không phải bất kì động từ nào cũng có thể đi kèm với Tân ngữ ở phía sau. Chỉ ngoại động từ (Transitive verb - Vt) mới có tân ngữ, còn nội động từ (Intransitive verb - Vi) thì không có tân ngữ.

Ta xét ví dụ với cặp động từ “Raise” và “Rise”. Hai từ này đều mang ý nghĩa gần giống nhau là tăng lên, di chuyển từ vị trí thấp đến một vị trí cao hơn. 

  • “Raise” là ngoại động từ, đi với tân ngữ ở phía sau. 

Banks raised interested rate last week.

             Vt                 O

  • “ Rise” là nội động từ, không đi kèm tân ngữ

Oil price rose again yesterday.

                Vi  

Tham khảo thêm: Định nghĩa, cách dùng của cụm động từ trong tiếng Anh

Bổ ngữ của tân ngữ (Object Complement)

Bổ ngữ của tân ngữ đi kèm phía sau và bổ sung về mặt ý nghĩa cho Tân ngữ trực tiếp đứng trước nó. Bổ ngữ có thể là danh từ, cụm danh từ (CN ) hoặc là tính từ, cụm tính từ (CA )

Trật tự trong câu thường là S + V + O + Compliment

VD: 

She makes me happy.

 S       V O     CA  

We consider him an expert in biochemical engineering.

  S         V O     CN

Một số động từ tiêu biểu thường có bổ ngữ đi kèm mà ta thường gặp phải đó chính là : make, find, consider, call.

Hi vọng qua bài viết này của hoctienganh123.net, các bạn sẽ nắm vững được khái niệm về tân ngữ, các loại tân ngữ trong câu cùng với cấu trúc và cách sử dụng của chúng, một số kiến thức khác đi kèm và liên quan đến tân ngữ để vận dụng tốt vào thực tế, vào bài thi của mình. 

5/5 (2 bình chọn)