As soon as là gì? Dịch nghĩa, ví dụ và cách sử dụng

By   Lionel    31/10/2019

“As soon as” là cụm từ được sử dụng khá nhiều trong các mẫu câu tiếng Anh. Vậy cụm từ này có nghĩa là gì, và cách sử dụng nó như thế nào?

“As soon as” là cụm từ được sử dụng khá nhiều trong các mẫu câu tiếng Anh. Vậy cụm từ này có nghĩa là gì, và cách sử dụng nó như thế nào? Sau đây hoctienganh123.net sẽ chỉ cho các bạn.

Cấu trúc as soon as

Dịch nghĩa as soon as

“As soon as” là một dạng liên từ* (conjunction) có nghĩa là ngay khi. Nó dùng để diễn tả một sự việc xảy ra ngay sau một sự việc khác

-Liên từ: Trong tiếng Anh, liên từ có thể được hiểu là những từ có chức năng liên kết hai từ, một cụm từ hoặc thậm chí là các mệnh đề với nhau, trong đó có 3 loại liên từ là: Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunction) dùng để liên kết hai hoặc nhiều từ hơn mà chúng tương đương nhau, Liên từ tương quan (Correlative Conjunction) tương tự như trên, và cuối cùng là liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunction) dùng để bắt đầu mệnh đề phụ thuộc, nối mệnh đề hay mệnh đề chính trong câu

Tham khảo thêm: BTW có nghĩa là gì ?

Cấu trúc của “As soon as”:

Cấu trúc as soon as có thể được viết một cách tổng quát như sau

Mệnh đề 1 + as soon as + Mệnh đề 2

Một số từ có thể được sử dụng để thay thế “as soon as”: when, once (nhưng khi sử dụng các từ đồng nghĩa này sẽ không được nhấn mạnh như khi sử dụng “as soon as”)

Cách sử dụng từ trong các thì:

Liên từ “As soon as” có thể được sử dụng dưới thì hiện tại, quá khứ cũng như ở tương lai, và thể hiện 2 hành động xảy ra liên tục (liên tiếp nhau)

Cấu trúc của “As soon as” ở thì hiện tại

S1 + V (thì hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (thì hiện tại đơn)

Ngoài ra as soon as cũng có thể đứng đầu câu với động từ cũng được sử dụng ở thì hiện tại đơn

Ví dụ:

Anh trai tôi cứ về đến nhà là mở máy tính lên check tin nhắn ngay

My brother turns on the computer to check message as soon as he comes home

Mẹ tôi mắng thằng em ngay khi nó bước vào nhà

My mother yells at my brother as soon as he comes home

Cấu trúc của “As soon as” ở thì quá khứ

Tương tự như ở thì hiện tại as soon as ở đây cũng thể hiện 2 hành động xảy ra liên tiếp nhau:

S1 + V (thì quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (thì quá khứ đơn)

Ví dụ

Thằng bạn tôi ngủ ngay sau khi nó về nhà từ bữa tiệc tối qua

My friend went to sleep as soon as he came back home from the party last night

Nó khoe ngay cho tôi ngay sau khi nó được mua một con iphone mới

He showed to me as soon as he got the new iphone

Cấu trúc của “As soon as” ở thì tương lai

Ở thì tương lai, chúng ta có một số thay đổi nhỏ khi sử dụng liên từ “As soon as” đó là ở sau liên từ “As soon as”, động từ được sử dụng chỉ ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành chứ không phải ở thì tương lai đơn như vế còn lại

S1 + V (thì tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (thì hiện tại đơn/ hiện tại hoàn thành)

Ví dụ: 

Tôi sẽ đưa tin này cho anh ấy ngay sau khi anh về nhà

I will give him the message as soon as he gets home

Tôi sẽ cởi đôi giày cao gót này ngay sau khi về đến nhà

As soon as I get home, I’m going to take off these high heels

Tôi sẽ trả lời tin nhắn mail của bạn ngay khi tôi có thể

I will respond to your mail as soon as I can

Vậy đó là những gì chúng ta cần nhớ về cách sử dụng của liên từ “As soon as” trong các thì, sau đây chúng ta sẽ tổng kết lại bằng một số lưu ý về cách sử dụng của nó:

  • Chúng ta không sử dụng will sau as soon as khi nói về thì tương lai

  • “As soon as” có thể có 2 vị trí đứng trong câu là đầu câu hoặc ở giữa câu

Tham khảo thêm: Tổng hợp các thì trong tiếng Anh

Mở rộng:

Ngoài “as soon as”, chúng ta có một mẫu câu khác có thể được sử dụng khá tương đồng đó là No sooner

Hai liên từ này có nghĩa khá giống nhau nhưng đặt trong câu lại khác nhau:

No sooner luôn luôn được đi kèm phía sau bởi một động từ 

Ví dụ: Ngay sau khi anh ấy về đến nhà thì trời đổ mưa

No sooner had he come home that it started to rain

Tham khảo thêm: Cách dùng as, because, since, for trong tiếng Anh

Vậy đó là câu trả lời cho câu hỏi “As soon as là gì?” cũng như cách sử dụng chi tiết của liên từ trong câu và trong các thì đồng thời mở rộng thêm một liên từ khác tương đồng với nó. Hi vọng với những kiến thức này sẽ giúp các bạn trên con đường học tiếng Anh.

Chúc các bạn học tốt!!

5/5 (2 bình chọn)